Leven kan je leren

ZORGHOEK7

Wij kunnen aantonen dat we veilig te werk gaan


Wij zijn werkzaam voor  Entrea Lindenhout. Zij waarborgen de kwaliteit van onze zorg via een behandelteam dat ons begeleidt.

Zowel een  gedragswetenschapper als een ambulant hulpverlener hebben regelmatig overleg met ons en denken met ons mee betreffende de vraag hoe we de beste zorg kunnen leveren. Wanneer er klachten zijn over ons functioneren als gezinshuis kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van EntreLindenhout. Dit kan via deze link: https://www.entrealindenhout.nl/over-ons/klacht-en-klachtbehandeling. Daarnaast zijn we SKJ geregistreerd. Ook heeft Jaap  een EHBO diploma en een BHV diploma voor de nodige veiligheid.  

Vanaf 2018 is de nieuwe wet op de privacy van start gegaan. Ook Zorghoek7 heeft daarom een officieel privacybeleid.  Voor vragen hierover is het altijd mogelijk ons privacystatement op te vragen.

Alles wat je aandacht geeft groeit!

Ook al gaat het niet altijd even gemakkelijk….

Wie ziet mij?

Wie ben ik?

Waar hoor ik thuis?